Volumes berekenen in SketchUp

In SketchUp kan je snel en intuïtief 3D objecten tekenen. Wanneer je echter wil nameten wat je tekende, zal je op een vreemde beperking stuiten: SketchUp kan slechts 2 dimensies opmeten (lengtes en oppervlaktes). Volumes berekenen behoort niet tot de standaard mogelijkheden van SketchUp. Toch is het iets wat veel mensen willen kunnen.

VolumeCalculator eindresultaat

Gelukkig is het mogelijk SketchUp uit te breiden met een script, waardoor volumes berekenen wel mogelijk wordt: het “VolumeCalculator” script. Je kan het VolumeCalculator script hier downloaden (zelf vond ik het op deze website). Als je niet weet hoe je een SketchUp script moet installeren, verwijs ik je graag door naar dit artikel: SketchUp uitbreiden met scripts. Zodra je het script installeerde, kan je het op volgende manier gebruiken:

  • Uiteraard moet je eerst een volume tekenen, wat minder voor de hand ligt is dat je van dit volume ook een groep of een component moet maken (=gans het volume selecteren, rechtsklikken en “make group” of “make component” kiezen).

VolumeCalculator make group

  • Enkel wanneer je van het volume een groep of een component maakte, kan je het volume opnieuw selecteren, en opnieuw rechtsklikken, waarna je zal zien dat er onderaan in het contextmenu een extra optie verscheen: “Volume”. Klik hierop om het instellingenvenster te openen (Volume Parameters).

VolumeCalculator volume

  • Om een volume te berekenen, moet je eerst een aantal parameters instellen. In de praktijk zijn enkel de eerste 2 paramaters van belang: Units (eenheden) en Accuracy (nauwkeurigheid).

VolumeCalculator parameters

VolumeCalculator eenheden

  • Via “Accuracy” geef je aan hoe nauwkeurig de volumeberekening moet gebeuren: Van nauwkeurig naar minder nauwkeurig: 0.5, 1, 2, 5 of 10%. Later volgt waarschijnlijk nog een artikel met meer achtergrondinformatie rond het VolumeCalculator script, voorlopig volstaat het om te weten dat de volumeberekening een benaderende methode gebruikt, een dat een kleiner percentage een nauwkeuriger resultaat oplevert. Het nadeel is dat de berekening bij een klein percentage/hoge nauwkeurigheid (veel) langer duurt. Je zal dus steeds twee zaken moeten afwegen: snelheid versus nauwkeurigheid.

VolumeCalculator accuracy

  • Nu de twee belangrijkste parameters ingesteld werden, kan je op “OK” klikken, zodat de berekening start. Zodra ze voltooid is, krijg je nog 2 vragen voorgeschoteld. Voorlopig volstaat het “No” te antwoorden op deze 2 vragen. (Ook hier geldt: later volgt waarschijnlijk nog een artikel met meer achtergrondinformatie rond het VolumeCalculator script).

VolumeCalculator vraag 1

VolumeCalculator vraag 2

  • Klaar! Het volume werd berekend, en verscheen in de gewenste eenheid boven de groep of de component.

VolumeCalculator eindresultaat