Tip: SketchUp tekenstijlen

In SketchUp kan je lijnen tekenen op 2 verschillende manieren:

  1. De eerste manier lijkt intuïtief: klikken-slepen-loslaten. Ze is vergelijkbaar met het tekenen met pen en papier: het beginpunt van een lijn aanklikken, de muisknop ingedrukt houden terwijl je de aanwijzer naar het einde van de gewenste lijn beweegt, en de muisknop loslaten op dit eindpunt. Deze tekenstijl creëert helaas afzonderlijke lijntjes in plaats van één aaneengesloten lijn, is vermoeiender (omdat je de muisknop voortdurend ingedrukt moet houden), geeft aanleiding tot fouten (de muisknop per ongeluk te vroeg loslaten), …
  2. De tweede manier is beter: klikken-bewegen-klikken. Hierbij klik je om het beginpunt van een lijn te bepalen, beweeg je de aanwijzer naar het eindpunt, en klik je nogmaals om dit eindpunt vast te leggen. Je kan blijven klikken om extra punten toe te voegen.

SketchUp is slim genoeg om te detecteren welke tekenstijl je wil gebruiken. Hierboven bleek echter dat het véél slimmer is de klik-beweeg-klik stijl te gebruiken. Meer nog: ik geef SketchUp les, en merk een aanzienlijk verschil tussen de studenten die de eerste tekenstijl gebruiken, en diegenen die de tweede tekenstijl gebruiken (sneller, nauwkeuriger, meer vooruitgang, …). Daarom ben ik van plan om de tweede tekenstijl te verplichten bij de start van de volgende lessenreeks. Ik raad elke SketchUp gebruiker aan dit ook te doen. Om dit jezelf daadwerkelijk op te leggen, kan je ervoor zorgen dat SketchUp voortaan slechts één tekenstijl herkent:

tekenstijl

via SketchUp>Preferences…>Drawing>Click Style (Mac) of Window>Preferences…>Drawing>Click Style (Windows) kan je de tekenstijl instellen op “Click-move-click” in plaats van “Auto detect”, en zal SketchUp in de toekomst enkel de betere stijl herkennen.